Asbestipurkutyöt

MG-Timanttityöt Oy on Aluehallintoviraston asbestipurkutyöluparekisterissä eli on valtuutettu asbestitöihin ja meiltä saat ennen vuotta 1994 valmistuneeseen rakennukseen lakisääteisen asbestikartoituksen sekä asbestipurkutyöt täydessä laajuudessa.

"Asbestipurkutyöllä tarkoitetaan asbestia sisältävien rakenteiden ja teknisten järjestelmien purkamista ja poistamista, säilytettävien rakenteiden suojausta, purkukohteen siivoamista ja muuta vastaavaa rakenteiden purkamiseen ja poistamiseen välittömästi liittyvää työtä, jossa voidaan altistua asbestipölylle. Asbestipurkutyöhön liittyvää työtä on esimerkiksi osastoinnin ja suojauksien rakentaminen sekä asbestijätteen siirto purkukohteesta jätelavalle kaatopaikalle kuljetusta varten. Lisäksi asbestipurkutyöhön rinnastetaan rakennuksen ja aluksen asbestia sisältävien rakenteiden ja laitteistojen kunnossapito- tai huoltotyö, jossa muodostuu asbestipölyä. Lupa tarvitaan siten hyvin laajasti erilaisissa asbestitöissä."

– Työsuojelu.fi, Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu